Skip to content

Розвиток телемедицини та психологічного здоров’я для ключових груп: шлях до загального охоплення в контексті 12 грудня

Засідання високого рівня ООН щодо загального охоплення медичним обслуговуванням, що відбулося 21 вересня 2023 року, підтвердило, що здорові люди – основа здорового суспільства й економіки, і що загальне охоплення послугами охорони здоров’я має ключове значення для досягнення всіх Цілей сталого розвитку (ЦСР). І все ж:

– Половина населення світу не має доступу до основних послуг охорони здоров’я.

– За оцінками, 2 мільярди людей стикаються з фінансовими труднощами, пов’язаними з витратами на охорону здоров’я, включно з 344 мільйонами людей, які живуть в умовах крайньої бідності.

– З моменту початку реалізації ЦСР 2015 року – ще до пандемії COVID-19 – розширення охоплення населення послугами охорони здоров’я зупинилося, а фінансовий захист погіршився. Пандемія ще більше відкинула країни назад на шляху до загального охоплення послугами охорони здоров’я. Вона також показала, чому загальне охоплення послугами охорони здоров’я таке важливе.

12 грудня виділяється як День загального охоплення послугами охорони здоров’я, підкреслюючи важливість рівного доступу до медичних послуг. У світлі цієї події особливо важливими стають і послуги телемедицини, а також психологічного здоров’я для ключових груп населення, таких як люди, які живуть з ВІЛ. 

Телемедичні сервіси для пацієнтів з ключових груп населення стали ключовим інструментом для підтримки регулярного медичного спостереження. Згідно зі звітами Всесвітньої організації охорони здоров’я, за минулий рік понад 60% країн надають телемедичні консультації для людей, які живуть із ВІЛ (ЛЖВ). Так, у США, де телемедицина активно розвивається, понад 70% представників спільноти ЛЖВ скористалися віртуальними консультаціями у 2022 році, скорочуючи необхідність регулярних особистих візитів. У низці африканських країн, таких як Південна Африка і Кенія, телемедичні послуги стають важливим інструментом для забезпечення безперервного лікування ВІЛ.

Розвиток послуг психологічного здоров’я через телемедицину виходить на передній план з огляду на зростаючу потребу в підтримці. Згідно з даними Всесвітньої федерації з психічного здоров’я, тільки у 2022 році понад 40% країн впровадили телепсихіатричні програми.

У регіоні Східної Європи та Центральної Азії, де доступ до психіатричної допомоги традиційно обмежений, Казахстан і Киргизія успішно реалізують телепсихіатричні проєкти, надаючи підтримку психічного здоров’я для різних груп, включно з людьми з ВІЛ. В Україні, послуги телемедицини також активно розвиваються. Згідно зі звітами українських органів охорони здоров’я, у 2022 році понад 50% пацієнтів з ВІЛ скористалися онлайн-консультаціями. Серед них – психіатричні програми, що стає вкрай важливим в умовах соціальних та економічних викликів.

Активно сприяють розвитку телемедицини та психологічної підтримки для представників ключових груп у регіоні громадські організації. Їхня робота спрямована на навчання населення використанню технологій та сприяння в усуненні соціальної стигми довкола ВІЛ та психічних розладів.

Загальне охоплення – це не тільки медичний стандарт, а й прояв турботи про кожну людину у світі. У кожного з нас різні потреби в галузі здоров’я. Але кожен потребує якісного медичного обслуговування. Завжди і всюди. І розвиток послуг телемедицини та психологічного здоров’я для вразливих груп, відіграє важливу роль у досягненні загального охоплення послугами охорони здоров’я.